Ledarsidor

Här kan Du läsa ledarsidorna i Iktyostidningen, fr.o m första numret år 2015. Vi publicerar dem allteftersom tidningen
kommer ut.

År 2015
ledarsidan_tidning_nr_1_2015.pdf   skriven av Elina Majakari
ledarsidan_tidning_nr_2_2015.pdf   skriven av Mikael Gånemo
ledarsidan_tidning_nr_3_2015.pdf   skriven av Dorota Nygaard
 
År 2016
ledarsidan_tidning_nr_1_2106.pdf   skriven av Nina Johansson
ledarsidan_tidning_nr_2_2016.pdf   skriven av Mikael Gånemo
 
År 2017
ledarsidan_tidning_nr_1_2017.pdf   skriven av Helene Reuterwall
ledarsidan_tidning_nr_2_2017.pdf   skriven av Karin Löfgren
 
År 2018
ledarsidan_tidning_nr_1_2018.pdf   skriven av Veronica Ivarsson