Foldrar på arabiska och farsi (persiska)

Vi har låtit översätta två av våra foldrar till arabiska och farsi (persiska). Den blå foldern informerar om de olika formerna av iktyos och den gula foldern informerar om Iktyosföreningen. Foldrarna har några år på nacken, men överlag är informationen korrekt. Vår nya webbadress är www.iktyos.se och inget annat. Foldrarna går att skriva ut. Man kan sedan kopiera dem/vika dem till 4 sidor i A5-format.

På arabiska:

/Filer/bla_folder_pa_arabiska.pdf

/Filer/gul_folder_pa_arabiska.pdf

På farsi (persiska):

/Filer/bla_folder_pa_farsi.pdf

/Filer/gul_folder_pa_farsi.pdf