Samhällets stöd

Samhället har olika former av stöd till personer som på grund av sjukdom/funktionsnedsättning behöver hjälp för att kunna leva ett så bra liv som möjligt och kunna klara av vardagen på ett tillfredsställande sätt.

På Försäkringskassan kan man ansöka om handikappersättning om man är vuxen och har iktyos och vårdbidrag om man har ett eller flera barn med iktyos. Man kan också söka bidrag för merkostnader om man t ex har stora utgifter för badsalt, oljor, salvor/krämer, specialmat vid födoämnesallergi, ökad klädförbrukning och ökade tvättkostnader. Alla dessa bidrag söks hos Försäkringskassan.

Man kan också söka bidrag för bostadsanpassning och bilstöd. Bostadanpassningsbidrag söks i den kommun man bor i och bilstöd söks hos Försäkringskassan.

Nedan kan Du läsa mer detaljerat om de olika bidragen. Har Du frågor eller behöver stöd i t ex en ansökan, hör av Dig till Iktyosföreningens kansli, tel 08-546 404 51 eller mejla till info@iktyos.se.  Föreningen rekommenderar också Agneta Gånemos bok "IKTYOS - en handbok för Dig som vill veta mer!". Förutom utförlig information om iktyossjukdomarna och behandling skriver hon en hel del om samhällets stöd. Du kan köpa den på föreningskansliet.

 
HANDIKAPPERSÄTTNING år 2018

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/handikappersattning

 

VÅRDBIDRAG år 2018 (för dig som har barn med funktionsnedsättning)

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-funk­tions­ned­satt­ning/vardbidrag

 

BRA HEMSIDA OM BOSTADSANPASSNING

http://www.bostadscenter.se/