Stöd forskningen på iktyossjukdomarna

Genom Iktyosföreningen kan Du ge ett bidrag till den viktiga medicinska forskningen på iktyossjukdomarna. Forskningen bedrivs bl a på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där det s k gendermatosteamet verkar, men det finns också forskning på andra platser i vårt land.

Iktyosföreningen garanterar att Ditt bidrag kommer forskningen tillgodo. Sätt in bidraget på Iktyosföreningens bankgiro 5668-0556 och märk inbetalningen "Till iktyosforskningen" så förmedlar föreningen bidraget vidare.

TACK FÖR ATT DU BIDRAR TILL DEN VIKTIGA FORSKNINGEN!