Länkar

Här har vi samlat länkar som kan vara till nytta för Dig. Allteftersom lägger vi ut fler.
 

www.sallsyntadiagnoser.se     (riksförbund där Iktyosföreningen är medlemsförening)

www.eurordis.org    (europeiskt samarbetsorgan för sällsynta diagnoser)

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser    (databas om sällsynta sjukdomar/diagnoser)

www.forsakringskassan.se    (t ex söka vårdbidrag/merkostnad och handikappersättning)

www.boverket.se    (söka bidrag till bostadsanpassning, t ex badrum)

www.bostadscenter.se    (bra sida där du får svar på frågor om bostadsanpassning)

www.bosse-kunskapscenter.se    (råd och stöd kring funktionshinder)

www.iktyose.no    (norska iktyosföreningen)

www.iktyosis.dk    (danska iktyosföreningen)

www.firstskinfoundation.org    (amerikanska iktyosföreningen)

www.ichthyosis.com   (amerikansk webbsida om iktyos)

www.ichthyose.eu    (nätverk för europeiska iktyosföreningar)

http://carlyfindlay.blogspot.se   (en australiensisk tjej som har iktyos och bloggar om det och annat, Iktyostidningen nr 3/2012 är upplagd på hennes blogg eftersom Carly var representerad i tidningen i vårt tema om iktyos på nätet)

www.nethertonsyndrome.com   (amerikansk webbsida om Netherton syndrom)

www.allergimat.com  

www.agrenska.se   (ett kunskaps- och kompetenscenter för sällsynta diagnoser)

www.syskonkompetens.se   (kunskaper om och erfarenheter av att ha en syster eller bror med funktionsnedsättning)

www.nfsd.se   (nationella funktionen för sällsynta diagnoser)

www.rarelink.se     (nordisk länksamling för ovanliga diagnoser)

www.fass.se  

www.genia.se    (en app för unga människor med långvariga/kroniska sjukdomar)

www.anhoriga.se/opratat/   (hur man kan prata med sina barn om svåra saker)

www.konsument.se/funktionsnedsattningar/