Facebook

Iktyosföreningen har en sluten facebookgrupp som heter Iktyosföreningen. Moderator är ombudsman Helene Reuterwall. Du är välkommen att söka medlemskap i gruppen.

I gruppen kan man ställa frågor kring iktyos, diskutera gemensam problematik kring de olika iktyosformerna och dela med sig av tips och idéer kring behandling och lindring av symtomen. Förutom detta lägger Iktyosföreningen upp samhällsinformation som kan vara av intresse för gruppen.

Du behöver inte vara medlem i organisationen Iktyosföreningen för att söka medlemskap/bli medlem i vår facebookgrupp, men vi ser naturligtvis gärna att Du även blir medlem i vår organisation. Vi har en hel del att erbjuda Dig som medlem!

www.facebook.com